Szkolenia

29.04.2021

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.

SZKOLENIA DLA UCZELNI / INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

Poza klasycznymi usługami prawnymi i doradczymi naszej kancelarii, prowadzimy też rozbudowaną działalność szkoleniową. W naszych szkoleniach wzięło już udział blisko 1000 osób z uczelni i instytutów badawczych z całego kraju. W chwili obecnej wszystkie szkolenia przeprowadzamy zdalnie (online w czasie rzeczywistym). Organizujemy dwa rodzaje szkoleń – otwarte i zamknięte.

Szkolenia otwarte to wydarzenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych, a także osób prywatnych. Lista organizowanych w najbliższych miesiącach szkoleń jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia – tam też można się zapoznać z programami poszczególnych szkoleń, warunkami uczestnictwa lub sylwetkami prowadzących, a także wypełnić formularz rejestracyjny.

Szkolenia zamknięte (dedykowane) to usługa jeszcze bardziej dopasowana do Państwa potrzeb. Na zamówienie klienta (uczelni, instytutu badawczego, instytutu PAN) realizujemy szkolenie w indywidualnie ustalonym terminie wyłącznie dla Państwa pracowników z bezpośrednio przez Państwa wskazanej tematyki. Dopasowujemy program, przebieg i koszt szkolenia do Państwa oczekiwań. Jest to usługa sprofilowana – w toku szkolenia odnosimy się do Państwa wewnętrznych regulacji i procedur, pracujemy na Państwa dokumentach, rozwiązujemy zaistniałe w Państwa działalności konkretne problemy i wątpliwości, podpowiadamy usprawnienia i ulepszenia Państwa pracy. Szkolenie zamknięte pozwala też obniżyć koszt w przeliczeniu na 1 uczestnika.

Jesteśmy liderem rynku pod względem jakości szkoleń

Stawiamy wyłącznie na jakość. Opinie uczestników potwierdzają, że szkolenia organizowane przez naszą kancelarię odznaczają się najwyższym poziomem merytorycznym i są przydatne dla codziennej pracy w uczelni lub instytucie. Po każdym przeprowadzonym przez nas szkoleniu prosimy uczestników o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji, a ocena przygotowania merytorycznego i dydaktycznego prowadzących, a także przydatności szkolenia dla codziennej pracy w uczelni lub instytucie, w skali do 1 do 5 nigdy nie spadła poniżej 4,9.

Jakość naszych szkoleń wynika z dużego doświadczenia, jak też z formuły ich prowadzenia. Nasze szkolenia nie są suchymi, teoretycznymi wykładami – nacisk kładziemy na rozwiązanie problemów praktycznych, a w toku szkolenia odpowiadamy na wszystkie pytania uczestników. Merytoryczną gwarancję jakości szkoleń zapewniają prowadzący – są nimi wyłącznie uznani eksperci, którzy dodatkowo potrafią przekazać wiedzę w sposób zrozumiały i przystępny na praktycznych przykładach z życia uczelni/instytutu. Sprawia to, że nasze szkolenia są realnym wsparciem dla władz, pracowników administracyjnych i naukowych.

Szeroki zakres tematyczny

Prowadzimy szkolenia z różnych zagadnień prawnych niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Są to m.in.:
– sprawy pracownicze,
– sprawy awansowe (stopnie naukowe, tytuł naukowy),
– sprawy studenckie,
– sprawy doktoranckie (w tym funkcjonowanie szkół doktorskich),
– postępowania administracyjne (stosowanie KPA),
– ustrój uczelni (organy uczelni i tryb ich działania),
– dostęp do informacji publicznej,
– obsługa cudzoziemców,
– funkcjonowanie kierunków studiów,
– funkcjonowanie innych form kształcenia,
– prawo własności intelektualnej i transfer technologii,
– zamówienia publiczne,
– nadzór nad funkcjonowaniem uczelni i instytutu,
– funkcjonowanie samorządu oraz organizacji studenckich i doktoranckich.

W przypadku szkoleń zamkniętych tematykę szkolenia dopasujemy do oczekiwań i potrzeb klienta. Opracowujemy program w taki sposób, aby szkolenie było przydatne w rozwiązaniu Państwa problemów w konkretnym obszarze funkcjonowania uczelni lub instytutu. W razie dodatkowych pytań dot. naszej oferty szkoleniowej, zapraszamy do kontaktu.

pełna oferta

28.04.2021

Obsługa prawna

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.
29.04.2021

Szkolenia

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.
29.04.2021

Weryfikacja aktów prawnych

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.
29.04.2021

Ekspertyzy prawne

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.
29.04.2021

Reprezentacja

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.
29.04.2021

Audyt prawny

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.