Kancelaria Prawa Akademickiego

Witamy na naszej stronie. Jesteśmy pierwszą wysoko wyspecjalizowaną kancelarią prawną, która świadczy usługi prawne i szkoleniowe wyłącznie dla podmiotów sektora akademickiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oferta

Dzięki eksperckiej, specjalistycznej wiedzy budujemy bezpieczeństwo prawne uczelni i instytutów badawczych, wspieramy ich pracowników i władze w codziennej pracy oraz niwelujemy ryzyka i zagrożenia, jakie mogą się pojawić w przyszłości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia

Poza klasycznymi usługami prawnymi, dużą część naszej działalności stanowią szkolenia dla pracowników uczelni i instytutów badawczych. Zapraszamy do zapoznania się z programami najbliższych szkoleń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu mogą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o naszych usługach, szkoleniach i innych wydarzeniach.

CO NAS WYRÓŻNIA?

SPECJALISTYCZNA OFERTA

Świadczymy kompleksowe usługi prawne i doradcze w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki. Działamy na terenie całego kraju, pracujemy bezpośrednio z klientem lub na odległość. Dostosowujemy sposób i zakres pracy do potrzeb klientów, ich oczekiwań i możliwości finansowych.

UZNANI EKSPERCI

Dysponujemy bezkonkurencyjną załogą. Kancelaria zrzesza całe grono ekspertów z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki. To doświadczeni prawnicy, autorzy licznych publikacji, wykładowcy akademiccy, wieloletni szkoleniowcy, eksperci dogłębnie znający specyfikę sektora akademickiego.

PRAKTYCZNE SZKOLENIA

Oprócz klasycznych usług kancelarii, dużą część naszej działalności stanowią szkolenia. Praktyczne, pogłębione moduły szkoleniowe prowadzone są zawsze przez najwyższej klasy ekspertów. Dzięki temu podnosimy kompetencje kadr w uczelniach i instytutach badawczych w całej Polsce.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Z naszych usług skorzystało już ponad 100 uczelni i instytutów badawczych z całego kraju, dla których weryfikowaliśmy wewnętrzne akty prawne, sporządzaliśmy ekspertyzy, przeprowadzaliśmy szkolenia lub służyliśmy codzienną obsługą prawną. Daje nam to pozycję lidera wśród kancelarii prawnych tego typu.

OBSZARY SPECJALIZACJI

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zajmujemy się przepisami prawa administracyjnego stosowanymi w sferze szkolnictwa wyższego i nauki – zarówno regulacjami ustawowymi obowiązującymi w uczelniach i instytutach, jak też procedurami wewnętrznymi, ustrojem tych podmiotów oraz trybem ich działania.

PRAWO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Dysponujemy ekspercką wiedzą dot. prawa szkolnictwa wyższego. Wdrażaliśmy tzw. ustawę 2.0 w wielu podmiotach, zajmujemy się studiami i innymi formami kształcenia, szkołami doktorskimi, studiami doktoranckimi, sprawami stypendialnymi.

PRAWO NAUKI

Specjalizujemy się także w przepisach regulujących działalność naukową uczelni, instytutów i ich pracowników. To między innymi procedury awansu naukowego, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, ewaluacja działalności naukowej, procedury grantowe.

PRAWO PRACY

Zajmujemy się przepisami regulującymi sytuację prawną pracowników uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów sektora akademickiego, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i z perspektywy pracownika.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wspomagamy twórcze obszary działań podmiotów sektora akademickiego i ich pracowników, a także podmiotów działających wokół uczelni, np. centrów transferu technologii lub spółek typu spin-off.

RAPORTY, ANALIZY I AUDYT

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz i audytów podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Sprawdzamy zgodność z prawem, efektywność i adekwatność procesów, procedur, systemów zarządzania. Sporządzamy raporty wskazujące możliwe sposoby ich ulepszenia.

KIEROWNICTWO KANCELARII

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo- dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z tego obszaru.

Autor lub konsultant wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych. Uczestnik rządowych i parlamentarnych prac nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, członek licznych komisji prawnych, w latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. W przeszłości m.in. prelegent Narodowego Kongresu Nauki oraz trzykrotny stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe.

Najbliższe szkolenia

19
luty
2024
20
luty
2024

Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach – webinar/szkolenie online

Online
10:00-14:00

Zapisz się do newslettera

Będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszych szkoleniach, wydarzeniach i innych usługach