Seminarium otwierające cykl warsztatów Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

28.04.2021

„Razem damy radę” to cykl warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, k tóre dotyczą trudnych sytuacji w pracy uczelni na styku pracowników naukowych i pracowników administracyjnych, a także pracowników różnych działów i wydziałów

Seminarium otwierające cykl warsztatów Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

„Razem damy radę” to cykl warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, które dotyczą trudnych sytuacji w pracy uczelni na styku pracowników naukowych i pracowników administracyjnych, a także pracowników różnych działów i wydziałów.  Celem cyklu jest zastanowienie się, w jaki sposób takie trudne sytuacje można rozwiązać, skorzystać z wzajemnych doświadczeń, pomysłów, a może po prostu stworzyć mikrosieci wsparcia. Seminarium odbędzie się w dniu 17 maja 2021 o godz. 15:00. Prowadzić je będzie dr Anna Cybulko, rzecznik akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Słowo wstępne w formie dialogu Będącej z Niebędącą wygłoszą Katarzyna Górak-Sosnowska i Maria Cywińska, która jest zarazem inicjatorką tego projektu. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

OSTATNIE WPISY

30.03.2022

Nadchodzi szereg zmian w przepisach dot. szkół doktorskich i stopni naukowych

Łącznie procedowane są dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
12.11.2021

Szkoły doktorskie, ewaluacja, stopnie i tytuły, czyli jesienno-zimowa oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zaplanowanych na najbliższe miesiące.