Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki – komentarz do przepisów

12.05.2021

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną monografią dot. nowych przepisów regulujących nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego autorstwa szefa naszej kancelarii

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki – komentarz do przepisów

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się właśnie monografia pt. „Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz” autorstwa dr. Łukasza Kierznowskiego, szefa naszej kancelarii. Monografia stanowi szczegółowe omówienie nowych regulacji prawnych dot. nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, zawartych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Publikacja jest dostępna online – każdy zainteresowany może pobrać jej treść z Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników odpowiedzialnych za sprawy awansów naukowych. Powinna ona zainteresować również władze sektora akademickiego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze. Opracowanie będzie wartościowe także dla osób zainteresowanych tematyką prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz osób zamierzających ubiegać się o stopnie.

W monografii przeanalizowano najważniejsze problemy interpretacyjne związane z nowymi regulacjami. Szeroko wykorzystano też dotychczasową literaturę oraz orzecznictwo, dzięki czemu monografia ma charakter kompleksowy.

W zakresie stopni naukowych kompleksowo wspieramy uczelnie i instytuty badawcze

We wszystkich sprawach szeroko rozumianych awansów naukowych współpracowaliśmy i współpracujemy z wieloma uczelniami, instytutami PAN i instytutami badawczymi. Do tej pory w naszej kancelarii tworzyliśmy albo weryfikowaliśmy kilkanaście tzw. regulaminów nadawania stopni naukowych, czyli uchwał senatu/rady naukowej określającej szczegółowy sposób postępowania w tych sprawach. Jeśli dotychczas nie korzystali Państwo z naszej usługi weryfikacji aktów prawnych albo audytu prawnego, gorąco zachęcamy do współpracy.

Ponadto z tematyki procedur nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki regularnie przeprowadzamy szkolenia. Do tej pory wzięło w nich udział kilkaset osób z kilkudziesięciu uczelni i instytutów badawczych z całego kraju. Najbliższe odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 roku, a ze wszystkimi zbliżającymi się szkoleniami mogą się Państwo zapoznać w zakładce „Szkolenia”. Na indywidualne zamówienie przeprowadzamy też szkolenia zamknięte – w uzgodnionym terminie szkolimy wówczas pracowników danej jednostki z wybranej tematyki.

OSTATNIE WPISY

30.03.2022

Nadchodzi szereg zmian w przepisach dot. szkół doktorskich i stopni naukowych

Łącznie procedowane są dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
12.11.2021

Szkoły doktorskie, ewaluacja, stopnie i tytuły, czyli jesienno-zimowa oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zaplanowanych na najbliższe miesiące.