Reprezentacja

29.04.2021

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.

REPREZENTACJA

Gdy zaistnieje taka potrzeba, nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży prawniczej reprezentują naszych klientów przez organami administracji publicznej i sądami, a także przed innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi.

Profesjonalna reprezentacja może się okazać konieczna zarówno w przypadku postępowań administracyjnych, których stroną jest uczelnia lub instytut badawczy, jak też w przypadku różnego rodzaju postępowań sądowych toczących się z udziałem naszego klienta, w tym także postępowań sądowoadministracyjnych, w których zaskarżonym organem jest organ uczelni lub instytutu. Ponadto profesjonalna reprezentacja może być konieczna w przypadku sporów prawnych z podmiotami zewnętrznymi, np. byłymi pracownikami, studentami lub doktorantami.

Świadcząc usługę reprezentacji, kompleksowo zabezpieczamy interes naszych klientów w toku całego postępowania. W ramach tej usługi sporządzamy wszystkie niezbędne w danej sprawie pisma procesowe, służymy też bieżącym doradztwem i wsparciem merytorycznym w związku z toczącą się sprawą oraz podpowiadamy, jakie działania należy podejmować, aby zmaksymalizować szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Jednym słowem – trzymamy rękę na pulsie we wszystkich aspektach danej sprawy.

 

 

pełna oferta

28.04.2021

Obsługa prawna

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.
29.04.2021

Szkolenia

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.
29.04.2021

Weryfikacja aktów prawnych

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.
29.04.2021

Ekspertyzy prawne

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.
29.04.2021

Reprezentacja

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.
29.04.2021

Audyt prawny

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.