Obsługa prawna

28.04.2021

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.

OBSŁUGA PRAWNA

Uczelnie i instytuty badawcze to duże struktury, które funkcjonują w skomplikowanym i zmiennym otoczeniu prawnym. Zarówno do realizacji przedsięwzięć długofalowych, jak i do codziennego funkcjonowania, potrzebna jest profesjonalna obsługa prawna. To ona decyduje o sprawności realizowanych zadań oraz sprawia, że uczelnia/instytut badawczy funkcjonuje w warunkach bezpieczeństwa prawnego. Kompleksowe wsparcie prawne, które jest zawsze pod ręką, wyznacza komfort i jakość pracy władz i pracowników każdego szczebla.

Nasza obsługa prawna to stałe, fachowe wsparcie ekspertów, którzy doskonale orientują się w meandrach prawa akademickiego. Jesteśmy z tą dziedziną na co dzień, nie od święta, dlatego przekazane nam pytania, problemy, czy wątpliwości z różnych obszarów funkcjonowania uczelni i instytutów badawczych rozwiązujemy szybciej, dokładniej i bardziej szczegółowo. Doskonale rozumiemy, że prawnik ma dostarczać odpowiedzi, nie zaś mnożyć wątpliwości.

Obsługę prawną realizujemy na terenie całego kraju. Pracujemy głównie zdalnie, a w razie potrzeby – także stacjonarnie. W ramach obsługi służymy władzom i pracownikom codziennym doradztwem, dokonujemy szybkiej, bieżącej weryfikacji wewnętrznych dokumentów, aktów prawnych, uchwał lub zarządzeń, wspieramy pracowników uczelni w ich pracy i rozwiązujemy wynikające w jej toku problemy, sporządzamy opinie prawne i odpowiadamy na wątpliwości.

Współpraca stała lub doraźna

Decydując się na powierzenie naszej kancelarii obsługi prawnej Państwa podmiotu, możecie Państwo sami określić zakres naszego wsparcia – od stałej, permanentnej opieki prawnej nad całokształtem funkcjonowania uczelni, aż po incydentalne wsparcie przy pojedynczych projektach lub przedsięwzięciach wymagających zaawansowanej wiedzy prawniczej. Jeżeli konieczny wymiar naszej pomocy albo jej termin jest trudny do oszacowania, mogą Państwo zamówić określoną liczbę godzin naszej pracy do swobodnego wykorzystania w czasie, w którym będzie to niezbędne.

Pracujemy w takiej skali, w jakiej jest to konieczne ze względu na Państwa potrzeby i oczekiwania. Wspomagamy i zabezpieczamy funkcjonowanie uczelni/instytutu na szczeblu administracji centralnej lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wspólne ustalamy tematyczny zakres naszego wsparcia – obejmujemy opieką różne obszary funkcjonowania uczelni albo wspieramy tylko kilka wybranych (np. sprawy ustrojowe, naukowe, studenckie, pracownicze), w których nasza praca najbardziej się przyda.

pełna oferta

28.04.2021

Obsługa prawna

Do sprawnego działania niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna. Świadcząc usługi prawne w sposób doraźny albo stały, służymy praktycznym, realnym wsparciem dla władz i pracowników administracyjnych uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN.
29.04.2021

Szkolenia

Największa wartość każdej organizacji to ludzie. Od lat organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia z przepisów prawa niezbędnych w działalności sektora akademickiego. Nasze doświadczenie to setki godzin szkoleniowych i blisko tysiąc przeszkolonych pracowników uczelni i instytutów z całego kraju.
29.04.2021

Weryfikacja aktów prawnych

Drobiazgowo sprawdzamy poprawność wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelni lub instytucie badawczym pod kątem prawnym, legislacyjnym i merytorycznym. Wskazujemy, co i jak poprawić, aby uniknąć naruszenia prawa, usprawnić codzienną pracę oraz obniżyć potencjalne ryzyka.
29.04.2021

Ekspertyzy prawne

W sprawach szczególnie skomplikowanych sporządzamy ekspertyzy prawne, w których wyczerpująco rozstrzygamy zaistniały w działalności uczelni lub instytutu problem prawny oraz rekomendujemy sposób jego rozwiązania. Nasze ekspertyzy wielokrotnie były podstawą podejmowania trudnych lub ważnych decyzji przez władze podmiotów sektora akademickiego.
29.04.2021

Reprezentacja

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem reprezentują naszych klientów przed organami administracji publicznej i sądami. We wszystkich sprawach kompleksowo zabezpieczamy interesy klientów.
29.04.2021

Audyt prawny

Oferujemy unikalną na rynku prawniczym usługę audytu prawnego podmiotów akademickich. Kompleksowo i krzyżowo weryfikujemy wszystkie najważniejsze wewnętrzne akty prawne, sygnalizujemy niezbędne poprawki lub potencjalne zagrożenia. To usługa budująca Państwa bezpieczeństwo prawne w perspektywie długoterminowej.