Blog

12.11.2021

Szkoły doktorskie, ewaluacja, stopnie i tytuły, czyli jesienno-zimowa oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zaplanowanych na najbliższe miesiące.
23.08.2021

Zapraszamy na nasze wrześniowe szkolenia dla pracowników uczelni i instytutów badawczych

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach, zaplanowanych na drugą połowę września.
20.08.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina o konieczności przeprowadzenia ocen okresowych

W związku z uchyleniem rozporządzenia MEiN dot. ograniczeń związanych z COVID-19, uczelnie od 16 sierpnia br. do końca roku mogą realizować obowiązek dokonania ocen okresowych nauczycieli akademickich.
12.05.2021

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki – komentarz do przepisów

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną monografią dot. nowych przepisów regulujących nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego autorstwa szefa naszej kancelarii
11.05.2021

Spotkanie informacyjne dot. przeliczania wyników Matury Europejskiej podczas rekrutacji na studia

Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat nowego systemu oceniania Szkołach Europejskich
28.04.2021

Seminarium otwierające cykl warsztatów Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

“Razem damy radę” to cykl warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, które dotyczą trudnych sytuacji w pracy uczelni na styku pracowników naukowych i pracowników administracyjnych, a także pracowników różnych działów i wydziałów
27.03.2021

Projekt rozporządzenia ws. ewaluacji szkół doktorskich w konsultacjach

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria oraz sposób przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich