Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina o konieczności przeprowadzenia ocen okresowych

20.08.2021

W związku z uchyleniem rozporządzenia MEiN dot. ograniczeń związanych z COVID-19, uczelnie od 16 sierpnia br. do końca roku mogą realizować obowiązek dokonania ocen okresowych nauczycieli akademickich.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina o konieczności przeprowadzenia ocen okresowych

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczelnie od 16 sierpnia br. do końca roku mogą realizować obowiązek dokonania ocen okresowych nauczycieli akademickich.

Termin dokonania ocen okresowych nauczycieli akademickich wynika z art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.), wskazującego, że pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2021 r. poz. 478, ze zm.), dokonywana jest do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej.

Ze względu na stan epidemii, ustawodawca dokonał zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 stycznia 2022 r. Tym samym, zmianie uległ termin do którego najpóźniej uczelnie powinny przeprowadzić oceny okresowe nauczycieli akademickich.

Więcej informacji na ten temat, w tym także zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, znaleźć można pod tym adresem.

OSTATNIE WPISY

12.11.2021

Szkoły doktorskie, ewaluacja, stopnie i tytuły, czyli jesienno-zimowa oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zaplanowanych na najbliższe miesiące.
23.08.2021

Zapraszamy na nasze wrześniowe szkolenia dla pracowników uczelni i instytutów badawczych

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach, zaplanowanych na drugą połowę września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.