Title

30.03.2022

Nadchodzi szereg zmian w przepisach dot. szkół doktorskich i stopni naukowych

Łącznie procedowane są dwa projekty nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
12.11.2021

Szkoły doktorskie, ewaluacja, stopnie i tytuły, czyli jesienno-zimowa oferta szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, zaplanowanych na najbliższe miesiące.
23.08.2021

Zapraszamy na nasze wrześniowe szkolenia dla pracowników uczelni i instytutów badawczych

Zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach, zaplanowanych na drugą połowę września.
20.08.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina o konieczności przeprowadzenia ocen okresowych

W związku z uchyleniem rozporządzenia MEiN dot. ograniczeń związanych z COVID-19, uczelnie od 16 sierpnia br. do końca roku mogą realizować obowiązek dokonania ocen okresowych nauczycieli akademickich.
12.05.2021

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki – komentarz do przepisów

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną monografią dot. nowych przepisów regulujących nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego autorstwa szefa naszej kancelarii
11.05.2021

Spotkanie informacyjne dot. przeliczania wyników Matury Europejskiej podczas rekrutacji na studia

Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat nowego systemu oceniania Szkołach Europejskich
28.04.2021

Seminarium otwierające cykl warsztatów Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

„Razem damy radę” to cykl warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, k tóre dotyczą trudnych sytuacji w pracy uczelni na styku pracowników naukowych i pracowników administracyjnych, a także pracowników różnych działów i wydziałów
27.03.2021

Projekt rozporządzenia ws. ewaluacji szkół doktorskich w konsultacjach

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria oraz sposób przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich